Aktuella nomineringar

På årsmötet den 30 mars 2019 valdes ingen valberedning. Därför kommer ett extra årmöte att hållas den 21 oktober 2019. Nomineringsstoppet för föreningar var den 31 augusti 2019. medlemmar kan nominera ända fram till årsmötet och på mötet.

En plats som 2:a vice gruppledare i Sollentuna Kommunfastigheter AB är vakant. Nominera till [email protected] senast den 16 september.

Att tänka på när du nominerar

Socialdemokraterna i Sollentuna har ett flertal uppdrag som behöver fyllas. Därför ber vi om nomineringar från enskilda medlemmar eller föreningar.

Kom ihåg att du som nominerar ansvarar för att den nominerade är medveten om uppdragets innebörd och vad det innebär att företräda Socialdemokraterna i Sollentuna.

De som kan nominera är föreningar anslutna till Sollentuna arbetarekommun och enskilda medlemmar.

facebook Twitter Email