Det byggs för få hyresrätter i Sollentuna!

I Sollentuna kan man behöva vänta ett helt decennium innan man får sin första hyresrätt. Det tycker vi är alldeles för lång tid.

facebook Twitter Email