Vårt parti

Socialdemokraterna i Sollentuna (traditionellt kallad arbetarekommun) är en ideell politisk förening med medlemmar från 15 år och uppåt. Arbetarekommunen består av flera mindre föreningar, så kallade socialdemokratiska föreningar. Där möts medlemmarna kring exempelvis det geografiska området som de bor i eller i en förening som samlar medlemmar inom samma yrkeskategori. Vi har också föreningar för ungdomar och kvinnor. Det som är gemensamt för alla är att de arbetar för att genomföra socialdemokratisk politik.

Verksamheten för Socialdemokraterna i Sollentuna handlar om att hålla den socialdemokratiska idén i fokus; formulera politik för framtidens utmaningar och värva medlemmar som delar vår uppfattning om hur samhället ska utvecklas. Vi arbetar ständigt för att säkerställa att vi har medlemmar som utvecklas i sitt medlemskap och som åtnjuter partivänners förtroende. Det förtroendet leder ibland till uppdrag inom partiorganisationen, domstolar, nämnder eller något av de beslutande församlingarna i riksdag, kommun eller region.

facebook Twitter Email