Valberedningen

Valberedningen är vår förtroendevalda arbetsgrupp vars syfte är att förbereda val av funktionärer, till exempel styrelse.

 

Valberedningen är valda av årsmötet och leds av Nemanja Kovacevic.

Mette Hildinsson
Mette Hildinsson

Valberedningen

[email protected]

Per Malmquist
Per Malmquist

Valberedningens sammankallande

[email protected]

Elsie Mann
Elsie Mann

Ledamot

Valberedningen

[email protected]

facebook Twitter Email