Valberedningen

Valberedningen är vår förtroendevalda arbetsgrupp vars syfte är att förbereda val av funktionärer, till exempel styrelse.

 

Valberedningen är valda av årsmötet. Årsmötet 2019 valde ingen valberedning, utan kommer istället att väljasi samband med nästa medlemsmöte som kommer att utlysas som ett extrainsatt årsmöte.

facebook Twitter Email