Kommunalt handlingsprogram

Vår politik i Sollentuna tar sin utgångspunkt i dig som medborgare.

Vi prioriterar de områden där vi i genom den kommunala politiken kan skapa de bästa förutsättningar och stöd för dig.

Vi står upp för ett samhälle där vi visar, solidaritet, respekterar varandra och tar gemensamt ansvar för vår kommun. Genom det bygger vi jämlikhet, jämställdhet, mångfald och hållbarhet. På följande länk kan du läsa mer om vilka frågor vi driver i Sollentuna. Kommunalpolitisk handlingsprogram 2018-2022.

facebook Twitter Email