S i Media

Här hittar du länkar till artiklar och annan media!

Denna sidan är under konstruktion, och fylls på allt eftersom!

 

Mitt i Sollentuna

Turer om habiliteringsförslaget:

Vård- och omsorgskontoret kommer nu att begära statsbidrag från Socialstyrelsen för att höja ersättningen för personer med funktionsnedsättning som deltar i daglig verksamhet, har vård- och omsorgsnämnden beslutat i slutet av maj 2019.

Sollentuna Direkt

Youtube

 

Dagens Nyheter

 

Svenska Dagbladet

facebook Twitter Email