Val 2022

Socialdemokraterna i Sollentuna går mot valet 2022 med en vetskap om att Sollentuna kan bättre. I decennier har vi sett vad vad de styrande partierna har gjort och kan göra, och vi vet att det finns bättre alternativ för vår kommun. Sollentuna behöver ett nytt ledarskap. Vi går till val med tre huvudprioriteringar som ska göra vår kommun starkare.

  • Vi ska bryta segregationen och bygga ett tryggare Sollentuna
  • Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden
  • Vi ska leda klimatomställningen för att skapa framtidens jobb

Socialdemokraterna kommer aldrig att acceptera den otrygghet som följer av kriminalitet och ojämlikhet. Nu behövs ett nytt ledarskap i kommunen som tar ansvar för att bekämpa brotten och brottens orsaker. Segregationen måste brytas, de kriminella nätverken ska motarbetas både på kort sikt genom hårdare straff och fler poliser, och på lång sikt genom brottsförebyggande arbete som stoppar gängens nyrekrytering av ungdomar. Samhället ska ge bättre alternativ än brottsligheten.

Välfärden ska styras av mer än bara vinstintresse. Vi kräver ordning och reda, inte ytterligare marknadsexperiment. Alla som växer upp i Sollentuna ska få det stöd de behöver för att klara skolan och komma i arbete. Äldreomsorgen ska ha tid för omtanke värdig generationen som har byggt vårt land. Det är nog med nedskärningar och fuskande kriminella som berikar sig själva på skattepengar.

Klimatomställningen är en förutsättning för Sveriges konkurrenskraft. Det är så vi skapar framtidens jobb. Sollentuna ska ta sin del av ansvaret för att minska utsläppen genom att omedelbart ta fram en klimatbudget och göra den styrande för all verksamhet.

Den 11 september kan du rösta för ett nytt styre i Sollentuna. Socialdemokraterna går till val på att vända på varje sten för att bryta segregationen, ta tillbaka kontrollen över välfärden och leda klimatomställningen för framtidens jobb. Sollentuna kan bättre.

Vill du veta mer om vår politik, våra prioriteringar och hur vi ska förverkliga våra visioner?

Se vårt förslag till budget 2023 här: Socialdemokraternas i Sollentunas budget 2023

Läs mer om vad vi vill åstadkomma i Sollentuna här: Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2022-2024

facebook Twitter Email