Valberedningen

Valberedningen är vår förtroendevalda arbetsgrupp vars syfte är att förbereda val av funktionärer, till exempel styrelse.

 

Valberedningen är valda av årsmötet och leds av Nemanja Kovacevic.

Nemanja Kovacevic
Nemanja Kovacevic

Sammankallande

Valberedningen

[email protected]

073-551 24 70

Karin Lirén
Karin Lirén

Ledamot

Valberedningen

[email protected]

075-218 86 05

Henrik Gustafsson
Henrik Gustafsson

Ledamot

Valberedningen

[email protected]

Andjela Petrovic
Andjela Petrovic

Ledamot

Valberedningen

[email protected]

070-487 81 18

Elsie Mann
Elsie Mann

Ledamot

Valberedningen

[email protected]

073-031 56 44

facebook Twitter Email