Agenda 2030 och valdeltagande

Läs om Agenda 2030, valdeltagande och vad Socialdemokraterna gör för att skapa ett inkluderande val med många som röstar.

Agenda 2030, även kallad de Globala målen, är FN:s agenda för hållbar utveckling. Agendan finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. 

Mål nummer 16 i Agenda 2030 är Fredliga och inkluderande samhällen. En av sätten att mäta målet, en indikator, är valdeltagandet i det valdistrikt som hade lägst valdeltagande i det senaste kommunvalet. Där ligger Sollentuna i botten av Sveriges kommuner, plats 20 från slutet. Vi socialdemokrater vill skapa ett jämlikt samhälle och ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer, inklusive EU.

Vill du vara med och höja valdeltagandet? Rösta, uppmana dina vänner att rösta och kampanja med oss! 

Socialdemokraterna ökar valdeltagandet i Sollentuna genom att:

  • Vi har torgmöten där vi pratar med Sollentunabor om valet
  • Vi knackar dörr
  • Vi har lagt fram förslag i kommunfullmäktige att kommunen skulle ha neutrala insatser att öka valdeltagandet, såsom tex valambassadörer och/eller en youtubefilm från kommunen. Moderatmajoriteten röstade tyvärr nej och stoppade förslaget.
  • Vi har spelat in en valfilm med 46000 visningar
  • Vi har haft en studiecirkel för att öka kunskapen om EU

Vill du läsa mer om målen, se hemsidan om Globala Målen här >>.

Välkommen att kampanja med oss, din insats är värdefull!

När andra länder minskar sina insatser för global hållbarhet ökar Sverige dem. Vi ska gå i bräschen för Agenda 2030. – Stefan Löfven under regeringsförklaringen den 21 januari.

facebook Twitter Email