Kommunfullmäktige

Vår kommunfullmäktigegrupp består av 17 ledamöter, samt 9 ersättare. Nedan finner du samtliga.

Johan Nybom
Johan Nybom

Ersättare Kommunfullmäktige

Ann-Marie Ek
Ann-Marie Ek

Ersättare Kommunfullmäktige

Robin Sjöberg
Robin Sjöberg

Ersättare Kommunfullmäktige

Monika Hammarström
Monika Hammarström

Ersättare Kommunfullmäktige

Elin Stålhandske
Elin Stålhandske

Ersättare Kommunfullmäktige

Freddie Lundqvist
Freddie Lundqvist

Ersättare Kommunfullmäktige

Siv Enström
Siv Enström

Ersättare Kommunfullmäktige

Anders Fridfeldt
Anders Fridfeldt

Ledamot Kommunfullmäktige

[email protected]

Irené Österberg
Irené Österberg

Ledamot Kommunfullmäktige

[email protected]

Per Malmquist
Per Malmquist

Ledamot Kommunfullmäktige

[email protected]

Swapna Sharma
Swapna Sharma

Vice gruppledare för kommunfullmäktigegruppen

[email protected]

Anton Lindgren
Anton Lindgren

Gruppledare för kommunfullmäktigegruppen

[email protected]

Casper Widmark
Casper Widmark

Ledamot Kommunfullmäktige

Gruppledare i Kultur-och fritidsnämnden

[email protected]

Hanna Hayas Amin
Hanna Hayas Amin

Ledamot Kommunfullmäktige

Gruppledare i samhällsbyggnadsnämnden

[email protected]

Oscar Martinpelto
Oscar Martinpelto

Ledamot Kommunfullmäktige

[email protected]

Gunilla Hultman
Gunilla Hultman

Ledamot Kommunfullmäktige

Gruppledare i Socialnämnden

[email protected]

Kari Nortemo
Kari Nortemo

Ersättare Kommunfullmäktige

[email protected]

Britt Stålhandske
Britt Stålhandske

Ledamot Kommunfullmäktige

Gruppledare i Vård-och omsorgsnämnden

[email protected]

Micael Lenström
Micael Lenström

Ledamot Kommunfullmäktige

Gruppledare SEOM

[email protected]

Katarina Roa Godoy
Katarina Roa Godoy

Ledamot Kommunfullmäktige

Gruppledare i Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden

[email protected]

0760479328

Richard Meyer
Richard Meyer

2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidium

[email protected]

Roger Sjöberg
Roger Sjöberg

Ledamot

Gruppledare i Mark- och exploateringsutskottet

[email protected]

070-221 42 96

Anne-Marie Leijon
Anne-Marie Leijon

Ledamot Kommunfullmäktige

Gruppledare i Miljö- och klimatnämnden

[email protected]

070-720 88 92

Anna Vikström
Anna Vikström

Ledamot Kommunfullmäktige

[email protected]

Juwanro Haddad
Juwanro Haddad

Ledamot Kommunfullmäktige

Gruppledare i SKAB

[email protected]

facebook Twitter Email