Trygghet

Sollentuna är idag en av de mest segregerade kommunerna i Sverige, och den tredje mest ojämlika kommunen i länet enligt Delmos mätning 2022. Mätningar av polisen visar dessutom att var tredje Sollentunabo känner sig otrygg utomhus på kvällarna. Den kraftiga ojämlikheten har lett till ökad kriminalitet i vår kommun. Det här måste vi vända på. 

Vi ska ha fler kameror på otrygga platser och fler ordningsvakter som gör det svårare för dem som begår brott i vår kommun. Men det är bara halva lösningen. För att få bort våldet måste vi stoppa gängens nyrekrytering och det går bara att göra genom att bryta segregationen. Vi ska se till att alla klarar skolan oavsett bostadsområde, stärka socialtjänsten, sätta fler Sollentunaungdomar i arbete, öka stödet till föreningslivet och satsa mer på fritidsverksamhet som är tillgänglig för alla. Genom att investera i ett starkare samhällsbygge ökar vi tryggheten.

Vi vill: 

  • Stärka socialtjänstens brottsförebyggande arbete
  • Ha fler övervakningskameror, ordningsvakter samt sociala fältarbetare i utsatta områden och ha nära samverkan med polisen
  • Öka stödet till föreningslivet och civilsamhället
  • Se till att alla klarar skolan och kommer i arbete
facebook Twitter Email