Kultur och fritid

Sollentunas kultur- och fritidsliv har utarmats över tid. Bibliotek och fritidsgårdar har tvingats stänga ner och flera av Sollentunas föreningar saknar de medel de behöver för att bedriva sin verksamhet. Sollentunaborna förtjänar bättre. 

En aktiv och meningsfull fritid är en förutsättning för en god folkhälsa. Det är främst genom kultur- och idrottsaktiviteter som man får träffa nya människor, lära sig nya saker och få nya perspektiv. Det är viktigt för människan. Det finns även kraft i en organiserad och meningsfull fritid, inte minst i brottsförebyggande och segregationsbrytande syfte. Genom att ge ungdomar chanser att pröva på något nytt och hitta gemenskaper kan vi konkurrera ut de kriminella gängen som försöker rekrytera dem. 

Föreningslivet är dessutom en viktig del av civilsamhället, och något som vi Socialdemokrater vill främja. Kommunen ska investera i takt med att Sollentuna växer och behoven blir större, exempelvis genom att bygga en idrottshall i Viby som länge varit efterfrågat. 

Vi vill:

  • Satsa på kulturskolan och se till att det finns bibliotek i alla kommundelar
  • Öppna ett kulturhus i centrala Sollentuna som en kulturell mötesplats för alla Sollentunabor
  • Stödja Sollentunas föreningar och bistå med medel för fortsatt verksamhet
  • Rusta upp våra fritidsgårdar och tillgängliggöra en meningsfull fritid för de med knappa resurser

 

 

facebook Twitter Email