Budget 2023

Sveriges kommuner står nu inför ett kraftigt försämrat ekonomiskt läge genom räntehöjningar och kostnadsökningar som följd av det osäkra omvärldsläget. Enligt KI:s prognoser inleds en lågkonjunktur under nästa år och i detta läge behöver kommunen ta ansvar och skydda välfärden från nedskärningar. Samhällets viktigaste funktioner ska inte försvagas när de behövs som mest.

Socialdemokraterna tillför därför sammanlagt 90 miljoner kronor utöver styrets budgetförslag för att ta ansvar för välfärden och möta samhällsproblemen. Detta finansieras genom att resultatmålet sänks till 0 procent för 2023. SKR:s bedömning är att 2023 är ett ekonomiskt mycket utmanande år, och många kommuner budgeterar med underskott till följd av kostnadsökningarna. I Sollentuna har vi förutsättningar att möta kostnaderna på ett ansvarsfullt sätt med en budget i balans.

Den nya situationen innebär således att utrymmet för nya förslag och satsningar är begränsat. Samtidigt måste vi även ta itu med de samhällsproblem som vuxit fram i vår kommun. Utöver åtgärder för att hantera den förestående kostnadskrisen koncentrerar sig vi oss därför på de tre huvudprioriteringar vi gick till val på den 11 september.

  1. Bryta segregationen och bygga ett tryggare Sollentuna

Vi ska bryta segregationen, se till att alla klarar skolan och kommer i arbete oavsett bostadsområde. Vi vill satsa på såväl trygghetskameror och ordningsvakter som föreningsliv och brottsförebyggande verksamhet. Så stoppar vi de kriminella gängens rekrytering av unga och bygger ett tryggt Sollentuna.

  1. Ta tillbaka kontrollen över skolan och äldreomsorgen

I det här svåra läget måste välfärden prioriteras. Vi måste göra oss av med de återkommande marknadsexperimenten för att i stället säkra att de som växer upp i Sollentuna ska få det stöd de behöver för att klara sin utbildning. Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet och att personalen har schyssta arbetsvillkor, rätt kompetens, och tid för riktig omtanke. Kriminella, fuskande och oseriösa företag ska inte bedriva välfärdsverksamhet i Sollentuna.

  1. Leda klimatomställningen för framtidens jobb

Sollentuna ska ta sin del av ansvaret för att minska utsläppen genom att investera i hållbar teknik, förbättra kollektivtrafiken och ta fram en klimatbudget för all kommunal verksamhet. Kommunen ska även stå i framkant när det kommer till att dra nytta av den gröna nyindustrialiseringen som bidrar till fler jobb i hela landet. Så bygger vi ett hållbart Sollentuna samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft och får fler i arbete.

Klicka här för att se hela Socialdemokraternas budget 2023

facebook Twitter Email