Budget 2023

Äntligen har vi lagt fram vårt budgetförslag som vi nu går till val på att genomföra när det blir maktskifte i kommunen.

 

Vi ska bygga ett tryggare Sollentuna. Att bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stoppa gängens rekrytering av ungdomar är vår främsta prioritering. Därför satsar vi för att stärka socialtjänsten och utöka kommunens brottsförebyggande arbete.

Genom mindre barngrupper och mer riktade pengar till förskolor och skolor med svårare elevunderlag ska vi se till att alla klarar skolan. Vi ska göra Etableringslyftet permanent, ett projekt som syftar till att nyanlända invandrare och långtidsarbetslösa utrikesfödda ska komma i egen försörjning. 94 procent av deras deltagare har fått egen försörjning efter i genomsnitt fem månaders insatser.

Inom äldreomsorgen ska vi ha högre kvalitetskrav, längre insatstider i hemtjänsten och utökad kompetensutveckling för personalen. Sollentunas äldre ska kunna lita på att personalen de möter har rätt utbildning, schyssta arbetsvillkor och tid att göra sitt jobb.

En meningsfull fritid ska erbjudas alla Sollentunabor. Bygget av den sedan länge utlovade idrottshallen i Viby, som försenats många gånger och enligt styrets förslag inte är aktuell att bygga före 2026, är därför med i vår budget. Även förslaget att bygga om bibliotekshuset på Aniaraplatsen till ett kulturhus med biograf, som fått stöd av flera pensionärsföreningar, finns med. Vi vill också avsätta fem miljoner kronor för bättre skötsel av gator, torg och parker för välskötta och trygga utemiljöer.

Sammanlagt satsar vi socialdemokrater 86 miljoner kronor mer än styret på verksamhet, och 40 miljoner kronor mer i investeringsutgifter. Kommunen har resurserna som behövs, det krävs varken höjda skattesatser eller nedskärningar i välfärden. Förra året blev överskottet 277 miljoner. Det vore ekonomiskt klokare att använda det till att lösa samhällsproblem än att lägga pengarna på hög och lämna problemen till nästa generation.

Läs hela Socialdemokraternas Sollentunas budget här!

facebook Twitter Email