Budget 2024

Sollentuna har alla förutsättningar som behövs för ett starkt samhällsbygge, men under alltför många år har utvecklingen inom vissa områden gått åt helt fel håll. Samtidigt genomgår vårt samhälle en akut kris med en eskalerande våldspiral, stora kostnadsökningar och krig i vårt närområde.

Den kraftiga segregationen fortsätter att prägla vårt samhälle. Vi har sett hur skolor tvingas säga upp viktig personal och hur elever från vissa kommundelar inte klarar skolan. Hur våra äldre inte får den omsorg de har rätt till på grund av stenhårda nedskärningar samt fusk och felaktigheter i hemtjänsten, och hur bostadskön växer sig allt längre. Vi tror att Sollentuna kan bättre.

Vårt budgetförslag pekar ut en annan väg. Efter år av nedskärningar, utförsäljningar och miljonbelopp på hög behövs nu en handlingskraftig politik som kan ta sig an samhällsproblemen. En politik som prioriterar vår gemensamma kamp mot segregationen, otryggheten och brottsligheten och satsar på skolan, föreningslivet och välfärden. Vi har fått nog av splittring och ojämlikhet genom att vi i årtionden fått se dess förödande konsekvenser. Sollentuna behöver gå en annan väg, i en annan riktning, mot en stark gemenskap byggd på respekt, förtroende och sammanhållning.

Därför presenterar vi en budget för 2024 med tre prioriteringar som genomsyrar varje satsning. Med sammanlagt 62,4 miljoner kronor mer än styrets budgetförslag satsar vi på åtgärder som är avgörande för att investera i framtidens Sollentuna, och som bygger det starka och robusta samhälle som vår kommun kan och ska vara.

Våra tre prioriteringar är:

1. Bryt segregationen och bygg ett tryggt Sollentuna

2. Ett starkt samhälle kräver en stark välfärd

3. Prioritera skolan för att investera i framtiden

Klicka här för att se hela Socialdemokraternas budget 2024

 

facebook Twitter Email