Beredskap och civilförsvar

Det rådande ekonomiska och säkerhetspolitiska läget i omvärlden innebär att samhället står inför svåra utmaningar under de kommande åren. Sollentuna är i grunden en stark och robust kommun som har förutsättningarna att bemöta kriser, men då behöver vi prioritera rätt. I dessa tider behövs ett starkt samhällsbygge, inte en privatiserad och svältfödd välfärd som riskerar att falla samman i ett ansträngt läge. Därför behöver vi se till att ha bra bemanning, kontroll över privata utförare och att kommunen tar sitt ansvar för att det ska funka även om det oförutsedda händer. 

Vi vill:

  • Säkerställa att kommunens samhällsviktiga verksamheter fungerar i kris
  • Ha mer resurser till Sollentunas välfärd för ökad robusthet
  • Stoppa oseriösa aktörer i välfärden
  • Återupprätta beredskapslager och förstärka rutiner för kris och krig 
facebook Twitter Email