Region Stockholm

Freddie Lundqvist
Freddie Lundqvist

Ersättare

Regionfullmäktige & Regionstyrelsens pensionärsråd

[email protected]

Swapna Sharma
Swapna Sharma

Ersättare

Regionfullmäktige & Klimat- och regionsutvecklingsnämnden

[email protected]

070-255 22 75

facebook Twitter Email