Skola och förskola

En utbildning av hög kvalitet till alla är nyckeln till ett gott liv och ett framgångsrikt samhälle,  därför måste skola och förskola prioriteras. Att var tredje niondeklassare från Edsberg inte klarar grundskolan är oacceptabelt. Det skapar ojämlikhet bland ungdomar och bidrar till den kraftiga segregationen vi har i vår kommun. Detta måste förändras. Alla ska klara skolan, så investerar vi i framtiden. 

Skolan ska vara på lika villkor för alla barn, inte en marknad som ökar segregationen och ojämlikheten. Vi ska värna valfriheten, men få bort vinstjakten. Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen och se till att skolans pengar går till kunskap, inte till ägarna.

Vi vill: 

  • Höja kvaliteten och förbättra arbetsvillkoren i förskolan och skolan
  • Ha mindre barngrupper och klasstorlekar samt fler behöriga lärare
  • Uppnå en likvärdig skola genom stöd efter behov
  • Ha kommunala skolor i varje kommundel i Sollentuna

 

 

facebook Twitter Email