Klimat och miljö

Klimatfrågan är den avgörande ödesfrågan i vår tid. Sollentuna ska leda klimatomställningen, det är inte bara en nödvändighet, med den följer också en möjlighet. Vi vill att det är till Sollentuna man kommer om man ska bidra till de innovationer och de nya jobb som följer med den gröna nyindustrialiseringen av vårt land. Vi värnar om Sollentunas unika och vackra miljö, naturreservaten ska bevaras och i takt med nya bostadsområden ska de gröna sambanden förstärkas och bostadsnära parker anläggas.  

Vi vill:

  • Ta fram en hållbar klimatbudget som blir styrande för all verksamhet i kommunen
  • Minska utsläppen genom att investera i hållbar teknik
  • Bevara Sollentunas unika naturvärden 
  • Anlägga fler bostadsnära parker och rekreationsområden
facebook Twitter Email