Vård och omsorg

Sollentuna har råd med en värdig äldreomsorg och en ordentlig välfärd. Nedskärningar, privatiseringar och fusk i hemtjänsten har försämrat kvaliteten och skapat otrygghet, och det är Sollentunas äldre som har fått betala priset. Vi vill höja kvalitetskraven så att våra äldre får den omsorg de förtjänar. För det krävs att vi stoppar vinstjakten i äldreomsorgen och tar tillbaka den demokratiska kontrollen.

Personalen inom vård och omsorg ska ha goda arbetsvillkor och rätt utbildning, kontinuerlig fortbildning, och tid att göra sitt jobb. Det skapar trygghet för både personal och de som har rätt till insatser. Den dagliga verksamheten inom LSS ska utvecklas för att stärka varje person i sitt sammanhang och bryta social isolering. 

Vi vill:

  • Höja kvalitetskraven i äldreomsorgen och säkra den medicinska kompetensen
  • Stoppa fuskande och oseriösa företag i hemtjänsten
  • Ha färre avslag för äldreboenden och längre insatstider i hemtjänsten
  • Ha schyssta arbetsvillkor och utbildad personal
facebook Twitter Email