AK-styrelsen

Styrelsen i Sollentuna Arbetarekommun

Ledamöter:

Casper Widmark, tillförordnad ordförande
Hanna Huseyin, vice ordförande & studieansvarig
Micael Lénström, kampanjansvarig
Marija Babic, kassör
Stefan Andersson, facklig ledare
Tanja Bojovic

Suppleanter
Vivian Enochsson
Elisabeth Wilander
Gautam Parekh
Christer Back
Juan Roa
Velinka Holmqvist
Subhran Tidblad

Casper Widmark
Casper Widmark

Ordförande i Sollentuna Arbetarekommun

[email protected]

facebook Twitter Email