AK-styrelsen

Ledamöter
Casper Widmark, ordförande

Anders Fridfeldt, valledare

Anna Emanuelsson, facklig ledare

Marija Babic, kassör

Vinda Shallal

Per Malmqvist

Hanna Kretz

Jonas Juntunen

Johan Nybom

 

Suppleanter
Vivian Enochsson

Jessica Carlsson

Oliver Porsér

Homar Kadir

 

Casper Widmark
Casper Widmark

Ordförande i Sollentuna Arbetarekommun

[email protected]

facebook Twitter Email