AK-styrelsen

Styrelsen i Sollentuna Arbetarekommun, vald vid årsmötet 2021:

Malik Siyan, ordförande
Marija Babic, kassör
Tanja Bojovic
Vivian Enochsson
Hanna Hayas
Mette Hildingsson
Anne-Marie Leijon
Micael Lénström
Roger Sjöberg
Casper Widmark

Malik Siyan
Malik Siyan

Ordförande i Sollentuna Arbetarekommun

Kommunfullmäktige samt 2:a vice ordförande i Kompetens- och Arbetsmarknadsnämnden

[email protected]

facebook Twitter Email