AK-styrelsen

Styrelsen i Sollentuna Arbetarekommun

Ledamöter
Casper Widmark, ordförande
Vinda Shallal, studieledare
Anders Fridfeldt, kampanjledare
Per Malmqvist
Marija Babic, kassör
Tanja Bojovic

Suppleanter
Vivian Enochsson
Nico Alhonen

Casper Widmark
Casper Widmark

Ordförande i Sollentuna Arbetarekommun

[email protected]

facebook Twitter Email