Bostäder

Bostadsbristen i Sollentuna är akut och segregationen i kommunen fortsätter att växa. Ombildningar och utförsäljningar under årtionden har lett till en kraftig försvagad allmännytta och en ständigt växande bostadskö. Idag tar det i genomsnitt cirka 10 år att få en hyrestvåa i Sollentuna, samtidigt chockhöjer privata hyresvärdar hyran och missköter underhåll.

Sollentuna ska ta sitt lagstadgade ansvar för bostadsförsörjningen, därför måste fler hyresrätter byggas i kommunen. Vi vill att Sollentunahem ska växa istället för att  säljas ut, och det kommunalägda bolaget ska bidra till moderna och prisvärda bostäder med blandade upplåtelseformer där hyrorna hålls nere och hyresgästerna ska få inflytande i sina hem och lokalområden. 

Vi vill:

  • Stoppa utförsäljningen av Sollentunas hyresrätter
  • Stärka Sollentunahem som ska erbjuda bostäder med god spridning mellan Sollentunas kommundelar och bygga minst 200 nya hyresrätter per år
  • Upprätta bostadsområden med blandade upplåtelseformer för social hållbarhet
  • Återinföra en kommunal bostadsförmedling där även privata värdar finns med, för att redan sålda lägenheter inte ska leda till längre bostadskö
facebook Twitter Email