S-kvinnor

S-kvinnor organiserar ca 8000 kvinnor kvinnor i hela Sverige, och har en egen förening i Sollentuna. Tillsammans kämpar vi för ökad jämställdhet i samhället oinom vårt eget parti.

  • S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida.
  • S-kvinnor påverkar samhällsdebatten och politiska beslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
  • S-kvinnor utbildar medlemmarna för politiskt arbete.
  • S-kvinnor arbetar i internationella projekt för jämställdhet och kvinnors rättigheter.
  • Som S-kvinna är du också medlem i det socialdemokratiska partiet. Detta ger dig makt och inflytande att påverka politiska beslut och partiets politik.

Bli medlem i S-kvinnor här!

Swapna Sharma
Swapna Sharma

Ordförande

S-kvinnor

[email protected]

facebook Twitter Email