Så vill (S) skapa lokal trygghet

Under de senaste veckorna har vi sett flera fall av grova bilrån, inbrott och våldtäkter i Sollentuna. Det är hemska brott som ger men för livet. Mycket tyder på att otryggheten under Moderaternas styre i Sollentuna har ökat. Det vill vi Socialdemokrater ändra på omgående.

 

Den socialdemokratiska regeringen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att bekämpa kriminalitet. Det handlar om att en historisk förstärkning av polismyndigheten på 2,2 extra miljarder år 2018 och 7,3 miljarder fram till och med år 2020. Regeringen har också genomfört ett 30-tal straffskärpningar mot bland annat narkotikabrott, grova vapenbrott, våldsbrott och organiserad brottslighet. Det första nationella brottsförebyggande programmet på tjugo år har tagit fram och Brottsförebyggande Rådet har förstärks.

Dessutom har brottsförebygganade samordnare anställs på alla länsstyrelser och straffet för olaga vapeninnehav har skärps. Det är bra att regeringen genomför dessa åtgärder, men det krävs också krafttag på lokal nivå.

Kommunen har ett samarbete med lokalpolisen som vi socialdemokrater stödjer, men det är också viktigt att kommunpolitiken också handlar om att bekämpa brottens orsaker. Vi socialdemokrater vill se ett starkare samhälle med bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös brottsbekämpning.

Därför vill vi socialdemokrater att kommunen satsar mer på fritidsaktiviteter, bygger fler idrottshallar och ser till att skolan förbättras samtidigt som vi bekämpar arbetslösheten. Alla Sollentunabor ska ha rätt till en meningsfull fritid och en bra skola. Sollentuna kan bättre.

Joakim Jonsson, oppositionsråd Socialdemokraterna

länk till artikel:
https://www.stockholmdirekt.se/insandare/sa-vill-s-skapa-lokal-trygghet/repdpnrhf!3mVmLr4XahmOuocHDNbQA/

facebook Twitter Email