Starta ombyggnaden av Sjöbergs Centrum

I Vi i Sollentuna nr 27 skriver signaturen ”Lena G” om Sjöberg och tar upp frågan om ombyggnaden av Sjöbergs Centrum. Utifrån den vill jag klarlägga hur Socialdemokraterna står i frågan om ombyggnationen.

De olika privata fastighetsägare som ägt Sjöbergs Centrum har haft planer på att riva och bygga ett nytt centrum med nya bostäder i centrum i mer än 10 år. Kommunfullmäktige antog detaljplanen som möjliggör byggplanerna 2015. Byggnationen har tyvärr inte satt i gång och det är tveksamt om fastighetsägaren klarar av att genomföra byggplanerna. Detta skapar naturligtvis osäkerhet hos handlare och närboende om vad som ska hända.

Vi Socialdemokrater anser att det är av stor vikt att byggnationen av nya Sjöbergs centrum startar omgående. Om den nuvarande privata fastighetsägaren inte klarar av det är vi beredda att ge vårt kommunala bostadsbolag, Sollentunahem, i uppdrag att köpa byggrätten och genomföra byggnationen.

Vi har ända sedan detaljplaneläggningen pågick drivit frågan att kommunen ska ta ansvar för att närservice garanteras i området under byggtiden, t ex genom tillfällig upplåtelse av kommunal mark för tillfälliga lokaler. Den moderatledda majoriteten har avvisat detta.

Roger Sjöberg (S), kommunfullmäktigeledamot

Länk till artikel:
https://www.stockholmdirekt.se/insandare/starta-ombyggnaden-av-sjobergs-centrum/repdpnrgi!Jir15FC7YhwMCrIgH2Js2Q/

facebook Twitter Email