Digitalt årsmöte

Digitalt årsmöte

24 augusti

Styrelsen har beslutat om en ny tid för årsmötet som sköts upp tidigare i år på grund av coronaviruset. Måndagen den 24 augusti kl 18.00 välkomnar vi alla medlemmar till digitalt årsmöte i Sollentuna arbetarekommun.

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset kommer mötet att hållas digitalt via videokonferensverktygen Zoom.

Det kommer även finnas begränsad möjlighet att delta i årsmötet på plats. Vi är mycket noga med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring coronaviruset och kan därför bara erbjuda ett begränsat antal platser i det fysiska mötesrummet.

Som mötesdeltagare kommer dock du ha samma demokratiska möjligheter att rösta, begära ordet och ställa frågor oavsett om du deltar digitalt eller fysiskt.

För att delta i årsmötet i det fysiska mötesrummet krävs att:

  • Du är symptomfri
  • Du inte tillhör någon av riskgrupperna för coronaviruset
  • Du anmäler dig i förväg via mejl till [email protected] senast den 10 augusti.

facebook Twitter Email