Internationella Barndagen — ljusmanifestation arrangerad av FN-Föreningen i Sollentuna och Rädda Barnen

07 oktober KL: 17:00 - 19:00
Turebergs Torg

Observera att detta är ett externt evenemang. Arrangörer är RÄDDA BARNEN och FN-FÖRENINGEN i Sollentuna

Internationella barndagen med Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin — Ljusmanifestation 

🌹Ett starkare samhälle🌹

Sverige är ett av världens bästa land att växa upp i. Men idag har inte alla barn samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Alla barn ska ha samma rätt och möjlighet oavsett samhällsklass, kön, etnisk bakgrund, eventuella funktionshinder eller var de bor. Barnets bästa ska komma först vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Barnfattigdom finns för att barnens föräldrar är fattiga. Därför är en politik för fler jobb central för att bekämpa barnfattigdom och skapa bättre uppväxtvillkor.

Regeringen gett uppdraget att utreda möjligheten att göra FN:s barnkonvention till svensk lag, och riksdagen antog beslutet. Frågan har drivit länge av barnrättsorganisationer. Barnrättslagen träder i kraft den 1 januari 2020! Det är en seger för alla  oss barnrättskämpar, eftersom:

  • En lag kan direkt tillämpas av domstolar och myndigheter.
  • Barnrättslagen kommer att bidra till att barn ses som rättighetsbärare.
  • Luckor som finns i lagstiftningen kan täppas till.
  • Barnrättslagen får företräde framför förordningar och myndighetsföreskrifter.

 

🕯️

På Internationella Barndagen den 7 oktober anordnas ljusmanifestation kl.17.00 på Turebergs torg av Rädda Barnen och FN-Föreningen i Sollentuna. Det är också 40 år sedan barnaga förbjöds i Sverige i år.

Anmäl dig till [email protected]

Ca 18.30 talar Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin. Fika serveras från 17.30.

🕯️

Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.

Fördjupning: Vill du läsa mer om barnrätt i praktiken, se barnombudsmannens hemsida 

facebook Twitter Email