Medlemsutbildning steg 2

Medlemsutbildning steg 2

15 juni KL: 10:00 - 16:00

Upplägget för Steg 2 liknaar Steg 1. Studiematerialet är samma men fokus ligger på andra kapitel som vi inte kikade på i Steg 1. De tre passen delas in i fördjupad ideologi med fokus på maktstrukturer, Socialdemokraternas strategi för påverkan – hur vi åstadkommit politisk förändring genom historien och diskussion om framtidens viktiga frågor samt hur vi kan lösa dem.

Mer information finns i bekräftelsemailet när du anmält dig.

Gratis för alla medlemmar!

facebook Twitter Email