Paneldebatt om trygghet och gängkriminalitet i Sollentuna

Paneldebatt om trygghet och gängkriminalitet i Sollentuna

03 mars

Välkomna på föredrag och debatt om trygghet och gängkriminalitet i Sollentuna.

Tureberg- Helenelunds Socialdemokratiska förening inbjuder till en kväll med representanter för ungdomsverksamheter, advokater, politiker, lärare och tjänstemän som arbetar med dessa frågor, samt representanter för kyrkan för att diskutera hur man kan arbeta för att främja tryggheten och förebygga gängkriminalitet i Sollentuna.

När: den 03 mars 2020, kl.18.00

Var: Satelliten, Ljusgården

Mötet är öppet för alla

Fri entré och det serveras frukt och kaffe.

Kontaktpersoner: Bashar Hussein 0737235686 & Isis Lindfeldt

facebook Twitter Email