Världsmiljödagen

Världsmiljödagen

05 juni KL: 9:00 - 19:00

Ända sedan Stockholmskonferensen 1972 om miljövård firas varje år FN:s Världsmiljödag den 5:e juni. Dagen är ett initiativ och ett återkommande evenemang som drivs av FN:s miljöprogram (UNEP).

Kopplingen mellan miljö och utveckling är tydlig. Miljöförstörelse och klimatförändringar har större påverkan på människor som lever i fattigdom då de är mer sårbara, mer exponerade och själva har små möjligheter att påverka sin situation. Miljömässig hållbarhet är en förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling, demokratisk utveckling, ett jämlikt samhälle, för fattigdomsminskning och för att nå de globala målen.

– Välfungerande ekosystem och ett stabilt klimat är förutsättningar för att människor ska kunna ha ett bra liv. Miljöproblem och klimatförändringar drabbar de fattigaste människorna hårdast. Därför är det oerhört viktigt att vi tar dessa frågor på allvar, säger Sara Gräslund från SIDA.

Jämställdhet och miljö sammankopplat

Kvinnor drabbas hårdare än män av klimatförändringar bland annat eftersom de är mer sårbara vid naturkatastrofer, med risker för bland annat övergrepp och trafficking. Kvinnor har ofta även mer begränsade möjligheter att förflytta sig, eftersom de har större ansvar för andra familjemedlemmar.

Klimatförändringarna är en enorm utmaning, men de ger också en möjlighet att tänka om och hitta lösningar som bidrar till förändringar och mer jämlika strukturer. Och det behövs enligt Sara Gräslund.

– En så stor utmaning som klimatförändringarna har vi ingen möjlighet att bekämpa om inte kvinnor kommer vara en stark aktör i utvecklingen, säger Sara Gräslund.

Intervju från SIDA.

Fler FN dagar finns här >>

facebook Twitter Email