Avskaffa minuthetsen i hemtjänsten med nytt statsbidrag

Efter ett rekordtufft år för äldreomsorgen kan nu alla Sveriges kommuner ta del av regeringens äldreomsorgssatsning på totalt 4 miljarder. För Sollentunas del handlar det om ett möjligt tillskott på nära 22,7 miljoner.

Vi socialdemokrater välkomnar satsningen och vill att kommunen ansöker om pengarna.

– Äldreomsorgen i Sollentuna har gått på knäna under pandemin. Statsbidraget skulle göra enorm skillnad för kvalitén i omsorgen och arbetsvillkoren för de anställda, säger Gunilla Hultman (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden till Mitt i Sollentuna.

Pengarna får användas utifrån lokala behov för att utveckla och förbättra kommunens äldreomsorg. Det kan handla om att öka personalkontinuiteten, förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor eller motverka ensamhet bland äldre.

Socialdemokraternas förslag är att statsbidraget används till att öka insatstiderna i hemtjänsten, något vi också föreslog i årets budget.

– Minuthetsen i hemtjänsten måste bort. Med det här statsbidraget kan vi förlänga tiderna för varje besök utan kostnad för kommunen, så Sollentunas äldre kan få den goda omsorg de förtjänar, säger Anton Lindgren (S), ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

facebook Twitter Email