Casper Widmark väljs till ordförande för Sollentuna Arbetarekommun!

Under lördagen höll Sollentuna Arbetarekommun årsmöte och valde Casper Widmark till ordförande för Arbetarekommunens styrelse i två år framåt. Casper är förutom ordförande för AK-styrelsen 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen.

Vi kommer lite senare göra en intervju med vår nya ordförande, och publicera den här på hemsidan.

Vi riktar ett stort grattis till Casper och ser fram emot att växa som rörelse under hans ledarskap.

 

facebook Twitter Email