Erbjud tryggare anställningar till timmisar i omsorgen

Enligt den senaste statistiken från Smittskydd Stockholm har Sollentuna näst flest avlidna i covid-19 av alla kommuner i länet. Över hälften av de avlidna har varit boenden på något av kommunens äldreboenden, rapporterade lokaltidningen Mitt i Sollentuna den 8 maj.

Enligt fackförbundet Kommunal har den ofta höga andelen timvikariat bidragit till spridningen av coronaviruset inom äldreomsorgen. Därför föreslår Socialdemokraterna i Sollentuna nu att kommunens omsorgsbolag Solom ska erbjuda timavlönade vikarier en tidsbegränsad anställning på minst femtio procent de kommande fyra månaderna.

– Som timvikarie har man inte rätt till ersättning om man blir sjuk. Med tryggare anställningsvillkor kan vi förebygga smittspridning genom att man faktiskt stannar hemma vid minsta symptom, säger Joakim Jonsson, oppositionsråd (S) i Sollentuna kommun.

Ytterligare en fördel med att ha fler månadsanställda är att det blir lättare för omsorgen att säkerställa bemanningen.

– Allt pekar på att pandemin kommer pågå lång tid framöver och Sollentuna behöver stå rustat för det. Genom att ha fler månadsanställda inom omsorgen får vi bättre förutsättningar att klara bemanningen vid sjukdom, semestrar eller om smittspridningen skulle eskalera ytterligare, säger Joakim Jonsson.

Mer om Socialdemokraternas förslag
Socialdemokraterna i Sollentuna föreslår att de timavlönade vikarier som är aktuella i tjänst hos kommunens vård- och omsorgsbolag Solom ska erbjudas tidsbegränsad månadsanställning om minst femtio procent av heltid under de närmaste fyra månaderna.

Vikarier inom Solom med adekvat utbildning som undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, ska erbjudas tidsbegränsad månadsanställning på heltid under de närmaste fyra månaderna.

En liknande lösning har redan genomförts i Uppsala och Södertälje kommun.

facebook Twitter Email