Rädda Falkberget!

Södra Falkberget hotas av högerstyrets planer för nybyggnation. Det är vi socialdemokrater emot. Området har viktiga miljö- och rekreationsvärden som hotas. Falkberget är den sista orörda skärgårdsklippan och bebyggelse hotar därmed Edsvikens natursköna karaktär.

Styrets förslaget till detaljplan som nu går ut på samråd innebär att sju bostadshus i två våningar får uppföras i området. Detta försämrar kraftigt naturupplevelsen för besökare och boende i området. Ytterligare bostäder i enlighet med förslaget riskerar också att göra trafiksituationen på Landsnoravägen ohållbar.

Mot bakgrund av detta väckte vi ett ärende om att kommunen köper eller byter till sig marken. Så hade man kunnat rädda Falkberget och bevara dess vackra natur. Detta röstade högerstyret emot, och kommunen går nu vidare med detaljplanen som tillåter omfattande bebyggelse.

Men ännu är kampen inte förlorad, i dialog med boende i området har vi sett hur flera Sollentunabor inte gett upp i frågan. Därför har de startat en namninsamling för att bevara Falkberget som naturområde, med målet att innan den 20/3 få så många underskrifter som möjligt som de kan lägga fram till kommunen. Detta stödjer vi i Socialdemokraterna.

Under måndagen den 13/3 och fredagen 17/3 mellan 09.00 – 18.00 finner du en av deras representanter i det nya Turebergshusets entréplan, vid borden och stolarna under konstverket ”I rörelse”. Det kommer dessutom vara möjligt att skriva under namninsamlingen i Turebergs, Edsbergs och Sjöbergs centrum under hela veckan.

Vill du rädda Falkberget och bevara en del av Sollentunas unika natur? Skriv under namninsamlingen genom att komma till Turebergshuset under de avsatta tiderna eller kontakta Marcus Andersson på 0705773596.

facebook Twitter Email