Rädda Sollentunas kommunala äldreomsorg!

Det moderatledda styret i Sollentuna har lagt fram ett förslag om att upphandla den verksamhet som idag drivs av kommunala Solom. Kommunens bolag ska alltså lägga skattepengar på att skriva anbud och bedriva försäljning till sin egen ägare för att kunna fortsätta sin verksamhet. Både vård- och omsorgskontoret och Solom själva bedömer att förslaget sannolikt innebär att Solom helt eller nästan helt kommer att försvinna som utförare av äldreomsorg. Det handlar om en total nedläggning av det kommunala alternativet i Sollentuna.

Sollentunas vård och omsorg har de senaste åren drabbats av stenhårda nedskärningar som gått ut över kvaliteten. Hemtjänsten har på bara ett par år gått från medelmåttig till att vara bland landets 20 sämsta av 290 kommuner enligt Socialstyrelsens brukarundersökning. Den slarvigt genomförda bolagiseringen av egenregin har blivit ett totalt misslyckande. I stället för att göra något åt problemen med dålig styrning och usel samordning mellan kommunen och bolaget väljer högerstyret nu att helt förlita sig på den privata marknaden. Solom fråntas sin särställning som kommunalt bolag, och ska inte längre ha något ansvar för annat än att klara sin ekonomi. Alla uppdrag och inriktningar som skiljer Solom från de privata utförarna tas bort och bolaget blir kommunens blindtarm utan egentligt syfte.

Det kommer vi inte att acceptera. Den som behöver äldreomsorg ska kunna välja mellan kommunal och privat regi. Det kommunala alternativet ska stå för långsiktig stabilitet, trygghet och hög kvalitet. Genom en egen regi med hög ambitionsnivå kan vi också konkurrera med kvalitet och sätta press på de privata utförarna att följa efter. Äldreomsorgen ska inte bli en helt privatiserad marknad med enbart vinstintresset som ledstjärna. Nu krävs att en kunskapsbaserad välfärdspolitik ersätter nedskärningar, ideologiskt önsketänkande och experimentverkstad med våra äldres liv som insats.

Vill du också stoppa nedläggningen av den kommunala äldreomsorgen?

Skriv under namninsamlingen här!

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla oppositionsrådet Anton Lindgren:
[email protected]

 

facebook Twitter Email