S-förslag: Engagera Sollentunas unga för att öka tryggheten

Idag är var tredje Sollentunabo otrygg utomhus på kvällstid, och tonårsföräldrar organiserar sig på fritiden för att öka tryggheten för sina barn.

Det är en tydlig signal på att kommunen måste kliva fram och växla upp sitt brottsförebyggande arbete.

Därför lägger vi fram ett förslag om att Sollentuna ska göra som Nacka och införa konceptet Polarna där ungdomar trygghetsvandrar med kommunens fältteam.

– Jag är själv tonårsförälder och delar oron. Efter mötena med Tonårsföräldrar i Sollentuna blir det glasklart att kommunen måste växla upp trygghetsarbetet rejält. Ett steg i det är att införa konceptet Polarna som jobbar uppsökande mot unga, säger Joakim Jonsson till tidningen Mitt i Sollentuna. 

Polarna finns bland annat i Nacka där personal från kommunens ungdomsteam arbetsleder polarungdomar i åldrarna 17 – 20 år. Tillsammans rör de sig ute under kvällar och helger för att skapa trygghet och verka mot kriminalitet, alkohol och droger. Ungdomar som känner sig otrygga ute eller på en hemmafest kan också ringa direkt till Polarnas journummer för att få hjälp.

Första steget är dock att anställa fler utbildade fältassistenter i kommunen, vilket föreslogs i Socialdemokraternas budget för 2021.

– Vi vill anställa fler fältare och förstärka deras arbete med Polarna. På så vis blir de unga en del i trygghetsarbetet. De pratar samma språk som ungdomarna de möter vilket skapar förtroendet och kan sänka tröskeln att våga höra av sig när man behöver hjälp, säger Joakim Jonsson.

facebook Twitter Email