S kräver haverikommission om coronautbrottet i omsorgen

Sollentuna har bland de högsta dödstalen till följd av covid-19 i länet. Av de som avlidit har över 60 procent bott på ett äldreboende. Nu kräver Socialdemokraterna en haverikommission om coronautbrottet i äldreomsorgen.

– Siffrorna talar för sig själva, kommunen har misslyckats totalt med att skydda de äldre från smittan. Nu måste vi se till det här aldrig kan hända igen, därför kräver vi att kommunen tillsätter en haverikommission om coronautbrottet i omsorgen, säger Joakim Jonsson (S), oppositionsråd till tidningen Mitt i Sollentuna.

I juli genomfördes en utvärdering av Sollentuna kommuns centrala krishantering under coronapandemin. Resultatet visade att man sammantaget hanterat krisen på ett ”bra och handlingskraftigt sätt”. Någon utvärdering av hur äldreomsorgen klarat krisen har dock inte gjorts.

– Det duger inte att bara utvärdera kommunkontorets krishantering. Vi har ett läge där alldeles för många Sollentunabor har dött på äldreboenden och inom hemtjänsten. Prio ett borde vara att gå till botten med hur det kunde ske, det är vi skyldiga Sollentunas äldre och deras anhöriga, säger Joakim Jonsson.

Enligt den senaste statistiken från Socialstyrelsen den 31 augusti 2020 har 95 personer i Sollentuna avlidit till följd av covid-19. Av dessa var 59 dödsfall på särskilt boende och 17 dödsfall inom hemtjänsten.

Socialdemokraternas krav om att tillsätta en haverikommission kommer läggas fram vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 7 september kl. 16.

facebook Twitter Email