S: Låt Sollentuna bli första Stockholmskommun med helt nedgrävd elförsörjning

 

Socialdemokraterna vill att Sollentuna blir den första kranskommunen till Stockholm med helt nedgrävd elförsörjning. Förslaget är en rektion på Svenska kraftnäts planer om en ny luftledning över Viby och läggs fram på torsdagens kommunfullmäktige.

Frågan om kraftledningar har blivit aktuell i samband med Svenska kraftnäts planer på att bygga en ny luftledning i Sollentuna för att kunna höja kapaciteten i elnätet. Förslaget innebär att en 65 meter hög luftledning kommer omringa Viby, vilket mött protester från Vibyborna. Även Socialdemokraterna är kritiska till förslaget.

– När Stockholm växer är det självklart viktigt att säkerställa tillräcklig elförsörjning. Men att omringa ett helt område med luftledningar får alldeles för stora negativa konsekvenser både för Vibyborna och kommunen, säger Joakim Jonsson (S), oppositionsråd.

Istället vill Socialdemokraterna att Sollentuna ska blir den första kranskommunen till Stockholm med helt nedgrävd elförsörjning. Förslaget läggs fram i en motion på kommunfullmäktige på torsdag den 15 oktober.

– Sollentuna växer och kommunägd mark som ännu inte används är en värdefull utvecklingsresurs. Istället för att bygga fula kraftledningar kan marken användas till nya bostäder, förskolor, grönområden och annat som faktiskt kommer Sollentunaborna till del, säger Joakim Jonsson.

Mellan den 6 oktober och 22 november pågår ett samråd mellan Svenska kraftnät och allmänhet där kommuninvånare kan lämna in skriftliga synpunkter på planen om den nya kraftledningen. Den 20 oktober håller Svenska kraftnät ett digitalt informationsmöte för den som vill ställa frågor om förslaget.

facebook Twitter Email