S presenterar krispaket för Sollentunas näringsliv

Idag presenterar Socialdemokraterna ett krispaket för Sollentunas lokala näringsliv. Krispaketet består av tio konkreta åtgärder för att mildra coronakrisens effekter på lokala företag.

Coronakrisen slår hårt mot små företag som just nu lider av stora inkomstbortfall. Alla Sollentunabor kan hjälpas åt att stötta våra lokala företag genom att handla deras varor och tjänster. Men kommunen har också en viktig roll att spela för att det lokala näringslivet ska klarar krisen. Det handlar om att mildra varsel och förhindra konkurser.

Nu behövs snabba och kreativa lösningar från kommunen som får omedelbar effekt. Därför föreslår Socialdemokraterna ett krispaket med tio konkreta åtgärder för att rädda Sollentunas lokala näringsliv. Krispaketet kommer läggas som förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag den 23 mars.

Tio åtgärder för att rädda Sollentunas lokala näringsliv:

  1. Kommunen ska agera generöst som fastighetsägare och ge två månader hyresfritt för utsatta företag.
  2. Kommunen ska uppmana privata fastighetsägare att behandla företag som hyr lokaler av dem positivt om de begär anstånd med hyror.
  3. Lokala småföretagare som bor i Sollentunahems hyresrätter ska kunna söka anstånd för hyran.
  4. Lokala småföretagare ska kunna söka anstånd för betalning av el, värme och sophämtning hos SEOM.
  5. Kommunen ska behandla företag positivt som begär anstånd med betalning av fakturor och avgifter.
  6. Till den 31 maj ska alla kommunala parkeringar vara gratis i tre timmar. P-skiva gäller.
  7. Kommunen ska lyssna till önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen.
  8. Tillsynsbesök från kommunen som inte bedöms vara akuta skjuts upp.
  9. Kommunen ska undersöka om det är möjligt för restauranger att omgående öppna sina uteserveringar.
  10. Kommunen ska möjliggöra större markupplåtelser än
facebook Twitter Email