Socialdemokraterna i Sollentuna i solidaritet med Ukraina

Ett mörkt kapitel har inletts i Europas historia. Rysslands invasion av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Den är ett hot mot internationell fred och säkerhet och ett brott mot internationell rätt.

Resten av världen fördömer Putin och Rysslands agerande, så även Sverige. Vi som parti markerar tydligt mot Ryssland och agerar hårt genom ett samlat EU. Ukrainas befolkning har rätt att bestämma över sin egen framtid och sitt öde och har sin egen historia. Ingen ska få ta det ifrån dem.

Runt om i landet har manifestationer och demonstrationer arrangerats för att visa vårt stöd med Ukrainas befolkning. Ansvaret för kriget vilar enbart på den ryska statsledningen. Våra tankar går till de människor vars liv och hem just nu utsätts för fara. Ukrainas sak är vår.

Anton Lindgren, Oppositionsråd

facebook Twitter Email