Budget 2020

Socialdemokraternas skuggbudget: satsningar på vård, omsorg och skola och besparingar inom administration och politikerlöner

Läs Socialdemokraternas Budget 2020 här >>

Den 13 juni antar kommunen budgeten för 2020. Vi accepterar vare sig majoritetens besparingar på 10 miljoner kronor inom skolan eller 13 miljoner inom äldreomsorgen. Enligt dem drar de ned på dessa utgifter på grund av att de statliga bidragen minskar till skolan, och att de vill sänka äldreomsorgen till samma nivåer som andra liknande kommuner. Sollentuna kan bättre. Vi socialdemokrater vill inte sänka ambitionen i skolan på grund av minskade statliga bidrag, utan vi ser behov av mer pengar till skolan och vården och väljer därför att satsa där. Vi finansierar våra satsningar på barnen och de äldre delvis via lägre överskott än majoriteten. Kommunen har de fem senaste åren haft ett överskott på 600 miljoner kronor, det vill säga över en halv miljard. Därför tycker vi att det räcker med ett överskott på närmare 20 miljoner kronor nästa år. Dessutom har majoriteten själva sänkt målet de senaste åren, från 1,5 % till årets 1,1 %.

Vi tycker att kommunens pengar ska användas där det behövs mest. Majoriteten höjde politikernas löner år 2018. Vi vill gå tillbaka till nivån som gällde innan höjningen. En annan källa till finansiering för våra satsningar att minska på onödiga konsultkostnader.

Vi fått nog av moderaternas besparingar inom äldreomsorgen. Vi vill få bort minuthets i hemtjänsten, oseriösa utförare och ensamhet bland äldre i Sollentuna.

När det gäller skolan tas nya tag för att skapa en mer jämlik skola, men också hjälpa de som har särskilda behov.

Vår budget innehåller flera andra satsningar. Exempel på detta är ta ett helhetsgrepp från nämnderna mot att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, och såklart en ny idrottshall i Viby, som har funnits med i vår budget i flera år.

Slutligen finns en skillnad till. Vi har gett varje nämnd uppdrag vad de ska göra under året. Majoriteten har inte med ett enda uppdrag. Vi är tydliga med vad vi vill och redovisar politiska förslag för att nå dit redan i budgeten.

 

Läs Socialdemokraternas budget i sin helhet här:

Socialdemokraterna Budget 2020 plan 2021-2022

facebook Twitter Email