SOLLENTUNAS STÖRSTA TRYGGHETSSATSNING I MODERN TID

Socialdemokraterna föreslår ett omfattande trygghetspaket på 80 miljoner i budgetförslaget för 2022. Sammanlagt 80 miljoner kronor fördelas främst till skola, omsorg och socialtjänst i ett trygghetspaket för ett hållbart Sollentuna. Vi vet att satsningar på brottsförebyggande arbete lönar sig i längden.

– Otryggheten behöver lösas här och nu. Det blir inte billigare att lämna samhällsproblemen till nästa generation, säger oppositionsrådet Anton Lindgren (S).

Den största delen av trygghetspaketet går till utbildningsnämnden som får totalt 34 miljoner för att bl.a. minska barngruppernas storlek i förskolan och öka lärartätheten. 25 miljoner kronor satsas på höjd kvalitet i äldreomsorgen och 18,5 miljoner går till socialnämnden för att stoppa ytterligare nedskärningar och utöka det brottsförebyggande arbetet och öka stödet till kvinnojouren.

– Vi fördelar resurserna dit behovet är som störst och investerar i en hållbar förskola med mindre barngrupper. Man ska kunna känna sig trygg med att barnen får det stöd de behöver, säger gruppledaren Mette Hildingsson (S).

Finansieringen sker genom ett sänkt överskottsmål och att mindre pengar avsätts till kommunstyrelsens oförutsedda medel, en post som i princip inte använts alls de senaste åren men ändå fått 40 miljoner kronor i styrets budgetförslag.

Vi sparar dessutom 6,3 miljoner genom sänkta politikerarvoden och organisera om kommunpolitiken.

– Det innebär tio tusen kronor i månaden mindre för mig och tre andra kommunalråd. Det är pengar som gör betydligt bättre nytta i skolan eller omsorgen, säger Anton Lindgren (S).

facebook Twitter Email