Storsatsning på tryggheten, jobben och omsorgen i nästa års budget

Idag presenterar Socialdemokraterna sitt budgetalternativ för Sollentuna kommun. Partiet lägger fram en kraftfull satsning på tryggheten, jobben och äldreomsorgen för att återstarta Sollentuna efter coronakrisen.

– Socialdemokraterna vill inte gå tillbaka till hur det var innan krisen, vill att det ska bli betydligt bättre i här Sollentuna. Men för att återstarta kommunen krävs tuffa prioriteringar där pengarna går till att bekämpa brotten, få fler i arbete och rusta upp äldreomsorgen, säger Joakim Jonsson (S), oppositionsråd.

Socialdemokraternas största budgetsatsning handlar om att öka tryggheten i kommunen på både lång och kort sikt. Här ryms förslag om bättre gatubelysning fler fältassistenter och införande av ett systematiskt brottsförebyggande arbete på fritidsgårdarna. För att stärka det långsiktiga förebyggande arbetet gör S sin enskilt största budgetsatsning på skolan som får 54 miljoner nästa år.

– Redan innan pandemin hade Sollentuna allvarliga problem med brottslighet som politiken behöver ta tag i här och nu. Vi vill stärka upp hela kommunens verktygslåda för att bekämpa brotten och brottens orsaker, säger Joakim Jonsson.

Jobben och omsorgen i fokus efter pandemin
Arbetslösheten fortsätter öka i spåren av coronapandemin och är nu uppe i 9,6 procent. Socialdemokraterna satsar därför 13 miljoner på arbetsmarknadsinsatser för att får fler Sollentunabor i jobb, vilket är mer än dubbelt så mycket som i styrets budget.Sollentunas äldreomsorg drabbades hårt av coronaviruset under våren och står för drygt 60 procent av dödsfallen i kommunen. S satsar 7 miljoner för att höja patientsäkerheten på äldreboendena med bättre medicinsk utrustning och fler utbildade sjuksköterskor på plats. 12 miljoner avsätts till att förlänga hemtjänstens omsorgstider vid varje besök för att ta bort minuthetsen.

Sparar in på administration och politikerarvoden Skatten lämnas oförändrad även i Socialdemokraternas budget. Satsningarna finansieras istället genom sänkta kostnader för politikerarvoden, konsulter och administration. Överskottsmålet höjs från årets nivå på 1,1 procent till 1,5 procent för 2021.

– Vi väljer att höja överskottsmålet till en rimlig nivå nästa år. På så vis säkerställer vi den långsiktiga finansiering av välfärden, samtidigt som vi har råd med nödvändiga investeringar i äldreomsorgen, jobben och tryggheten år 2021, säger Joakim Jonsson.

Socialdemokraternas budgetalternativ läggs fram vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 november och debatteras sedan i kommunfullmäktige den 12 november.

facebook Twitter Email