Utrikesminister Margot Wallström: Höj din röst för kvinnors rätt!

Idag den 24 maj är det hundra år sedan riksdagen klubbade igenom lagen om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. En stor seger för de mänskliga rättigheter-försvarare som gick före, och oss som kommer efter. Gör som Wallström och förtidsrösta i EU-valet idag! Om inte du höjer din röst, kommer någon annan använda din tystnad.

Idag är det exakt hundra år sedan riksdagen fattade beslut om att ge alla kvinnor rösträtt. Det borde firas. Men fortfarande försöker högerextrema och konservativa krafter ta makten över kvinnors liv. Så för att hylla och hedra det hundraåriga beslutet har vi en enkel uppmaning till dig idag: Höj din röst!

Ett jämställt samhälle kräver gemensamma lösningar som ökar alla kvinnors frihet. Till skillnad från de borgerliga har vi socialdemokrater aldrig godtagit att en lösning på ett strukturellt problem är att några få kvinnor får råd att anlita hembiträden.

Den kvinnliga rösträtten blev startskottet för hundra år av stärkta rättigheter. Föräldraledighet, förskola, subventionerade preventivmedel, fri abort, förbud mot lönediskriminering och individuell beskattning. Steg för steg har vi kvinnor fått – eller snarare tagit – större makt för att kunna leva fria liv.

Allmän och lika rösträtt för män och kvinnor blev resultatet efter en utdragen och outtröttlig kamp från socialdemokrater, liberaler och tusen och åter tusen av Sveriges arbetarkvinnor. Efter långa dagar på fabriksgolven och i hemmen, orkade de ta strid för rätten att både som kvinna och arbetare få göra sin röst hörd.

Vi har uppnått mycket, men visst är det ändå frustrerande att inte mer har hänt på hundra år. Män äger fortfarande dubbelt så mycket som kvinnor, nästan oavsett vad som mäts. Män väljer fortfarande bort att vara med sina barn, och kvinnor får betala med sämre löner och pensioner. Kvinnor hotas, våldtas och mördas av män som påstår sig älska dem. Kampen för kvinnors frihet måste bevisligen föras med samma outtröttliga målmedvetenhet som för hundra år sedan.

Det finns tyvärr politiska krafter som inte bara motarbetar fortsatta framsteg – utan vill krossa de framsteg som redan gjorts.

I Europaparlamentet använder Sverigedemokraterna sin röst för att försöka stoppa parlamentets jämställdhetsstrategi, som syftar till att stärka kvinnors rätt till säker abort, bekämpa våld mot kvinnor och avskaffa kvinnlig könsstympning. I sitt abortmotstånd har de också fått starkt stöd av Kristdemokraternas Lars Adaktusson, som röstat mot aborträtten 22 gånger. Han säger att han inte tycker EU ska besluta om socialpolitik – samtidigt som han gladeligen röstar för att barnmorskor ska få vägra utföra aborter. Det är inte någon ”ny, borgerlig feminism”, som Ebba Busch Thor försöker hävda om Kristdemokraternas politik, utan samma unkna gubbpolitik som vi feminister alltid har kämpat emot.

Nu går hela Europa till valurnorna för att besluta om vilken politik som ska drivas på vår kontinent de kommande fem åren. Vi socialdemokrater kommer att använda våra mandat emot dagens kvinnorättsmotståndare och samtidigt flytta fram positionerna för kvinnors rättigheter ännu mer. Vi vill öka jämställdheten i Sverige och Europa – kvinnors ställning på arbetsmarknaden ska stärkas, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor bekämpas och aborträtten värnas.

Kom med i arbetet! Börja med något så enkelt som att hedra alla de som stred för din rösträtt – och höj din röst idag.

/Utrikesminister Margot Wallström

Socialdemokrater som röstar i Östersund, Huddinge och Skövde.

Vi Socialdemokrater i Sollentuna uppmanar alla, kvinna man eller icke-binär, att gå och rösta dag. Den allmänna rösträtten är en stor seger både för de mänskliga rättigheter-försvarare som gick före, och oss som kommer efter.

facebook Twitter Email