Vi har bestämt oss – behåll Turebergshuset som kommunhus

Onsdag den 10 juni avgörs kommunhusets framtid på fullmäktige. Valet står mellan att köpa The Factory i Häggvik, eller att gå vidare med planen att renovera Turebergshuset och därefter flytta tillbaka dit.

– Det här är ett stort beslut som kommunen och Sollentunaborna kommer leva med länge. Vi har efter noga övervägande landat i att behålla Turebergshuset är det mest ekonomiskt ansvarsfulla och det alternativ som ger mest värde för Sollentunaborna, säger Joakim Jonsson (S), oppositionsråd till tidningen Mitt i Sollentuna.

Det finns två starka skäl till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppens beslut:

1) Riskfylld affär att köpa The Factory
Att köpa ett nytt kommunhus utan att ha en säker plan för det gamla innebär en stor ekonomisk risk som vi inte är beredda att ta i ett läge där konjunkturen vänder nedåt.

Alternativet att köpa The Factory bygger nämligen på att man samtidigt kan omvandla Turebergshuset till bostäder. Men det är fortfarande oklart om det är byggtekniskt möjligt, och dessutom ett dyrt projekt. Vi Socialdemokrater vill ha fler hyresrätter i Sollentuna men det är betydligt billigare att bygga på detaljplanelagd mark som kommunen redan äger.

2) Stora fördelar med Tureberg
Vi ser också stora fördelar med att kommunhuset finns i Tureberg som är kommunens centrum. Utredningar som gjorts visar att det bidrar till ökad trygghet i området och gör både oss beslutsfattare och kommunens medborgarservice mer tillgängligt för Sollentunaborna.

facebook Twitter Email